Naujienos

 
11
1
1
 
1
 
2
 
VALSTYBĖS ATKŪRIMO  100-MEČIO MINĖJIMAS JIEZNE
 
Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį, prisiminėme tuos, kurie prisidėjo prie Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės paskelbimo. Todėl vasario 16-ąją atidengėme atminimo lentą, kurioje įamžinti Jiezno kraštiečiai, kurie 1917 m. rugsėjo 18–22 d. buvo Vilniaus kon
Kunigas Jonas Galaunė (1876–1946)
Steigiamojo Seimo narys Kostas Daunoras (1886–1941)
Dvaro ekonomas Kazimieras Steikūnas (1870–1931).
Džiaugiamės, kad Jiezno kraštą gynė, o taip pat ir kovojo už Lietuvos laisvę tiek drąsių, narsių vyrų. Lenkiame žemai galvas gerbdami jų atminimą ir dėkodami už tai, ką turime ir kuo šiandien taip didžiuojamės – LIETUVA.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre vyko spektaklio „Piktoji gudrybė“, skirto Vydūno 150-osioms gimimo metinėms premjera. 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kiti renginiai

*****

Emigrantas iš Jiezno Zusmanas Gurvičius - garsus pasaulio dailės žmogus

*****

Ypatinga Lietuva

*****

Jiezno 525 metų minėjimas

*****

Meno mėgėjų kolektyvų ataskaitinis koncertas

*****

Šeimų festivalis Jiezne

*****

Jiezne paminėta Gedulo ir vilties diena

*****

Saugaus eismo renginys Jiezne

*****

„Jieznelė”- nuolatinė „Grok, Jurgeli”švenčių dalyvė”

*****

Šventės proga Jiezne surengta meno paroda

*****

Laisvės gynėjo Ž. Pacevičiaus prisiminimai Jiezne

*****

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras kviečia naujus narius

*****

Kalėdiniai džiaugsmai aplankė Jiezno vaikučius

*****

Vokalinis ansamblis „RETRO”

*****

Folklorą skleidžiančių šeimų sambūris Jiezne

*****

Tradicinė Mykolinių šventė Jiezne

*****

Pasakotojų konkurse nugalėjo Davidavičių šeima

*****

Pagerbta Jiezno krašto audėjų audėja Bronė Urlikienė

*****

Retro Jiezne atgimė tik vienam vakarui

 *****

Edukacinė programa vaikams Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre - „MANO DRAUGĖ LĖLĖ“

 *****

Pranciškus Valatka- „Jieznelės” kapelos įkūrėjas

 *****

Jiezno krašte lauktos knygos sutikimas

 *****

Romos Stanionienės veltų darbų paroda Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre

 *****

Jiezno bibliotekai-75

*****

Ūkininkų šventė Jiezne

 *****

Padėkos diena Jiezne

*****

Gyvybės ir mirties keliu

*****

Minėjimas

*****

R. Doveika  pakvietė Jiezno karalius

 

*****

 

Vestuvinių ansamblių šventė


*****


Padėkos šventė


*****

 

Joninių šventė Jiezne


*****


Jiezno smuikininkės ir bočių klubo šventė


*****


Jiezno turgui - 300


*****