Ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2024 m. I ketvirtį

2023 METAI

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 metus

Finansinės ataskaitos už 2023 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m III ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2023 m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m II ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2023 metų I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m. I ketvirtį

2022 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2022 metų finansinių ataskaitų

Finansinės ataskaitos už 2022 metus

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 metus

Finansinės ataskaitos už 2022 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m III ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2022 m. II ketvirtį

 Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m II ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2022 m. I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m I ketvirtį

2021 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2021 metų ataskaitos

Finansinės ataskaitos už 2021 metus

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. IV ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2021 m. III ketvirtį

 Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. III ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2021 m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. II ketvirtį

 Finansinės ataskaitos už 2021 m. I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2021 m. I ketvirtį

2020 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų finansinių ataskaitų

Finansinės ataskaitos už 2020 metus

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. IV ketvirtį

2020m veiklos ataskaita

2020m statistinė ataskaita

 Finansinės ataskaitos už 2020 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. III ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2020 m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2020 m. I ketv.

2019 METAI

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų

Finansinės ataskaitos už 2019 metus

Biudžeto vykdymo ataskaitosuž 2019m IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2019m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2019m II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019m. II ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2019m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019m. I ketv. 

2018 METAI

Finansinės ataskaitos už 2018m

Finansinės ataskaitos už 2018m III ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018m II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. IV ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. III ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. II ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. I ketv. 

2017 METAI

Finansinės ataskaitos už 2017m

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės ataskaitos už 2017m IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2017m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2017m II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017m. II ketv. 

2016 METAI

Finansinės ataskaitos už 2016m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2016m II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016m. II ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2016m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016m. I ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2015m. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. IV ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. IV ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2015m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2015m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. I ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2014m. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2014m. 

Finansines ataskaitos už 2014m. III ketv. 

Biudzeto vykdymo ataskaitos už 2014m. III ketv. 

Finansines ataskaitos už 2014m. II ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2014m. II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2013m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2013m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2013m.III ketv.

Finansines ataskaitos 2013m.III ketv.

2013 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansavimo sumos 2012 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2012 III ketv.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2012 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 III ketv.

Finansavimo sumos 2012 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2012 II ketv.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2012 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 II ketv.

Jiezno kLC 2010 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2010 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2010m. III ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2011 m. I ketv.finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2011 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2011 m. III ketv.finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Jiezno KLC finansinės ataskaitos už 2010 metus

Jiezno KLC metines finaninės ataskaitos už 2011 metus

Jiezno KLC metines finaninės ataskaitos už 2012 metus